Airsoft Kuralları


KURALLAR
UYULMASI GEREKEN
EN ÖNEMLİ ŞEYLERDİR


1Güvenlik
Oyun sırasında her katılımcı, öncelikle kendi güvenliğinden sorumludur ve her türlü koşulda kendi güvenlik önlemlerini almak zorundadır. Etkinliğe katılan her oyuncu, oyunun genel riskleri kabul etmiş sayılır. Katılımcılar, koruyucu gözlüğünü oyun boyunca hiçbir durum için (gözlüğün buğu yapması, fotoğraf çekimi vb.) kesinlikle çıkarmamalıdır. Katılımcı oyunun herhangi bir anında kendisini hasta veya rahatsız hissediyorsa veya acil bir durumda (yaralanma, böcek veya yılan ısırması vb.) acilen en yakın oyun görevlisine giderek medikal yardım istemelidir. Oyun alanı, özellikle deneyimi az katılımcılar için, zorlu ve tehlikeli olabilecek bir arazi yapısına sahiptir. Bu nedenle, oyun süresi boyunca etraftaki koşullara azami ölçüde dikkat edilmesi gerekmektedir. Etkinliğin yaz aylarında yapılması ve oyun gereği sürekli hareket halinde olacak katılımcıların, gün içinde yaşanabilecek su kaybını asgariye indirmek için sürekli su veya sıvı tüketmesi gerekmektedir. Her ne kadar oyun alanı içinde yeterli su ihtiyacını karşılayacak su depoları bulunsa da kişinin su depolarına uzakta kalabileceği göz önünde bulundurulmalı ve mutlaka yanında yeterli suyu taşımaları önerilmektedir. Her katılımcının veya takımlar içerisinde en az bir kişinin, acil durumlara karşı, yanında ilkyardım malzemesi bulundurması önerilmektedir.
2Oyuncu Davranışı
Organizasyonumuz kesinlikle bir turnuva veya bir yarışma değildir. Oyunun sonunda hiçbir zaman “kazanan” ya da “kaybeden” taraf olmayacaktır. Bu tip oyundan hem katılımcıların hem de biz organizatörlerin beraber kazandığı tek önemli nokta mil-sim gerçekliği, takım ruhunu oluşturmak ve etkinlikten azami keyif almak olacaktır. Tecrübelerimiz doğrultusunda biliyoruz ki, karşısındaki oyuncuya saygı duymayan, küçük gören, bu etkinlikleri kişisel egolarını tatmin etmekte kullanan, “kazanmak” veya “en fazla adamı vurmak” için hile yapan kişiler bulunmaktadır. Diliyoruz ki, bu etkinliğe katılacak hiç kimse bu veya benzeri davranış içerisine girmeyecek ve tüm katılımcılar etkinliğin tadını çıkaracaktır.
3Vurulma
Airsoft ve Mil-sim aktivitelerinde en çok tartışma yaşanan konulardan birisi vurulma / vurma durumudur. Oyun sırasında, rakip takımdan veya kendi takımından biri tarafından, vücüt üzerinden veya replikasından vurulan bir oyuncunun, hemen yüksek bir sesle “Vuruldum” diyerek diğer oyunculara bilgi vermesi zorunludur. Oyun senaryosuna bağlı olarak, ölen veya canlanma hakkını dolduran oyuncular, vurulduktan sonra replikasını bırakarak ellerini havaya kaldırmalı ve her katılımcının yanında bulundurması zorunlu olan ve kolay ulaşabileceği bir yerdeki, reflektörlü yeleğini veya açık parlak renkli, ikaz niteliği taşıyan bir kumaşı üzerine hem kendi takımına hem de karşı takıma rahatlıkla görünebilecek şekilde hemen giyecektir / takacaktır. Bir oyuncunun vurulmasına rağmen çıkmadığı belirlendiği takdirde, vurduğunu “iddia” eden kişi, takım kaptanı ile konuyu paylaşarak, organizasyon görevlilerine bildirmelidir. Vurulduğu halde çıkmayan kişiler tespit edildiğinde, kişi ya da kişiler hakkında yaptırım uygulanacağından katılımcılara tavsiyemiz: “Adınız çıkacağına kendiniz çıkın”. Oyun sırasında vurulan kişi veya kişilerin karargahlarına dönene kadar veya tekrar canlanana kadar, takım arkadaşlarıyla konuşması, rakip takımın yerini gösterecek işaretler kullanması veya konuşması, telsiz anonslarına cevap vermesi, mil-sim ruhuna aykırı olduğu için hem etik değildir hem de yasaktır. Bu veya buna benzer davranışlarda bulunduğu tespit edilen kişiler, öncelikli olarak sözlü bir şekilde uyarılacak ve katılımcı numaraları kaydedilecektir. Aynı durumun ikinci kez yaşanması durumunda ise, ilgili kişi veya kişiler etkinlikten men edilecektir. Bu tip etkinliklerde örneklerine rastlanıldığı şekilde, vurma veya vurulma konularında kişi veya kişiler kesinlikle sesli tartışma veya fiziki saldırganlık içerisine girmemelidir. Huzuru kaçıracak, oyunu aksatacak ve ileri seviyede yaralanmalara kadar gidecek olaylardan kesinlikle kaçınılmalıdır. Oyun sırasında, buna benzer bir durum ile karşılaşılması halinde, ilgili kişi veya kişiler koşulsuz bir şekilde organizasyondan men edilerek alandan uzaklaştırılacak, para iade hakkı kesinlikle olmayacak ve ileri tarihlerde yapılacak diğer organizasyonlardan da kalıcı olarak men edileceklerdir. Unutulmamalıdır ki, bu oyun hobi amaçlı yapılmaktadır ve katılımcıların hırs yapması veya kişisel egoların ön plana çıkarılması, tüm katılımcıların oyununu zedeleyecek ve keyiflerini kaçıracaktır. Bu nedenle tüm katılımcılardan beklenen, bu tip olaylara meydan vermeden, keyif alarak güzel bir oyun geçirmeleridir. Oyun boyunca her katılımcı kendisinin hakemi olmalı ve oyun kurallarına uymalıdır. Ancak, her katılımcının oyundan azami keyif alması amacıyla, oyun kurallarının uygulanması ve genel güvenlik kontrolleri için, etkinlik alanında sürekli dolaşacak hakemler (game master) bulunacaktır. Bunun dışında da oyun esnasında görevli hakemlere yardımcı olacak, organizasyon tarafından belirlenen kişiler, gizli hakemlik görevi yürütecek ve oyun güvenliği ve konforunu sağlamak için hakemlere ve organizasyon personeline yardımcı olacaklardır. Oyun sırasında yaşanabilecek her türlü olumsuzluk durumunda, en yakında yer alan hakem ile temasa geçilmeli ve sorunun çözümü veya doğru kararların verilmesi için hakem kararı aranmalıdır. Hiçbir oyuncu, oyun esnasında yaşanabilecek ciddi bir problemi veya sorunu (vurulma, hile vb.) kaba kuvvet ile veya sözlü tartışma ile çözmeye çalışmamalıdır.
4Sıhhıye Canlanma
Oyun sırasında uygulanacak senaryoya göre vurulduktan sonra tekrar canlandırma uygulaması var ise, vurulan kişinin sıhhiye erini yanına çağırması ya da takım arkadaşları tarafından sıhhiyenin yanına getirilmesi gerekmektedir. Vurulan oyuncu, vurulduğu yerde kalacak ve sıhhıye görevindeki takım arkadaşının yanına gitmeyecektir. Vurulan oyuncu, 10 dakika içerisinde sıhhıyenin gelmemesi durumunda veya arkadaşları tarafından sıhhiyenin yanına taşınamadıysa ölmüş sayılacaktır. Bundan sonra, vurulan oyuncu replikası üzerindeki besleme ünitesini (şarjör, tambur vb.) çıkararak, vurulduğu için daha önceden giydiği ikaz yeleğini / parlak renkli kumaşını çıkartmadan karargâh alanına geri dönerek takım kaptanlarına bilgi verecektir. Ölü durumda olup, karargâha dönen oyuncuların, oyuna müdahele etmesi veya atış yapması kesinlikle yasaktır. Bu veya buna benzer davranışlarda bulunduğu tespit edilen kişiler, öncelikli olarak sözlü bir şekilde uyarılacak ve katılımcı numaraları kaydedilecektir. Aynı durumun ikinci kez yaşanması durumunda ise, ilgili kişi veya kişiler etkinlikten men edilecektir. İçerisinde sıhhiye uygulaması olan senaryolarda, her oyuncunun ölmeden önce iki kez yaralanma hakkı vardır. İki yaralanma hakkını dolduran (üçüncü kez vurulan) oyuncu doğrudan ölmüş sayılacaktır. Her bölük tarafından belirlenecek sıhhiye eri, oyun başlamadan önce, sıhhiye çavuşundan oyun içerisinde uygulayacağı tedavi kağıtlarını alacaktır. Vurulan bir oyuncu için, vurulduğu yere göre belirlenen iyileşme süreleri olacaktır. Sıhhıye eri vurulan kişiye, belirlenen yaralanmalar içinden bir sayı söylemesini isteyecek ve her bir sayının karşılığındaki yaralanmaya göre, vurulan oyuncunun belirlenmiş zaman kadar yatarak beklenmesi istenecektir. Her sıhhiyenin 10 bandaj taşıma hakkı vardır. Sıhhiye yaralanma durumuna göre, kola, bacağa veya varsa miğfere bandaj uygulamak zorundadır. Üzerine iki (2) adet bandaj sarılmış oyuncu, bir sonraki vurulmasında sıhhıye tarafından iyileştirilemeyecek ve ikaz yeleğini takarak karargâha dönecektir. Oyuncuların üzerine sarılmış bandajları çıkarması veya saklaması kesinlikle yasak olup, bu kuralı ihlal edenler tespit edildiklerinde, oyun içi ceza alacaklardır. Sıhhiye eri oyun sırasında vurulduğu zaman ise kendi kendini iyleştiremeyecektir. Bu durumda takım içerisinden, vurulmamış olan başka bir sıhhiye eri tarafından iyileştirilecektir. Sıhhiye eri, elindeki bilgi kağıdını hiçbir oyuncuya göstermeyecek, paylaşmayacak ya da bununla ilgili hile yapmayacaktır. Bu veya buna benzer davranışlarda bulunduğu tespit edilen kişiler, oyun içi ceza alacaktır. Her bölükte 1 sıhhiyeci olması planlanmakta olup, bu sayı katılımcı sayısına göre artırılabilir. Öte yandan, her takımın karargâh içerisinde duracak, bir adet ayrı sıhhıye görevlisi olacaktır. Ele Geçirilecek Nokta ve Bölgeler Her bir takım generaline, oyundan önce verilecek son brifinglerde, oyun alanı içinde bulmaları, güvenliğini sağlamaları ya da araziye yerleştirilmiş nesneleri bularak karargâha getirmelerini gerektirecek görevler verilecektir. Görevi dışında saha içinde bulunan nesnelerin saklanması veya taşınması, bir başka takımın görevini yerine getirmesini engelleyeceğinden yasaktır. Bu görevler daha sonra, takım komuta kademelerine ayrıca detaylı bir şekilde iletilecektir.
5Kalekollar Yapay Spreyler
Oyun alanı içerisinde işaretli bir şekilde belirlenmiş, bölge hakimiyetini elinde tutmaya yarayan korunaklı kalekollar bulunacak ve her takım ele geçirdiği kalekolu kendi stratejisine göre kullanacaktır. Bunun haricinde, korunakların şeklinin bozulması, parçaların-siperlerin şekillerini ve/veya yerlerini, kişilerin kendi isteklerine göre değiştirmesi kesinlikle yasak olup, bu veya buna benzer davranış gösterecek kişiler tespit edildiklerinde organizasyondan doğrudan men edileceklerdir.
6Cephane Levazım Depoları
Her karargâh içerisinde bir cephane ve levazım deposu olacaktır. Bir karargâhta yer alan cephaneliğin, rakip takım tarafından ele geçirilmesi ya da kullanılamaz hale getirilmesi durumunda, cephaneliğini kaybeden takım oyuncularının tümü, sadece kendi üzerlerinde bulunan cephaneyi kullanacak ve 45 dakika boyunca cephane takviyesi yapamayacaklardır. Karargâhta yer alacak cephaneliklerin yerine ait bilgi, sadece Takımların komuta kademesine verilecektir.
7Sorgulama ve İşkence
Oyun esnasında, rakip takım tarafından “rehin” alınan bir oyuncuya, şaka maksadı ile de olsa, kesinlikle fiziki darp, işkence veya kötü muamele yapılmayacaktır. Konu ile ilgili, oyun organizatörlerine veya oyun içi hakemlere herhangi bir şikâyet gelmesi halinde, kötü davranışta bulunan kişiler tespit edilerek koşulsuz bir şekilde organizasyondan men edilecek ve alandan uzaklaştırılacaktır.
8Takımlar Üniformalar
Oyunda takımları birbirlerinden ayıracak belirgin özellikler kol bandı, miğfer ve üniforma olacaktır. Bir takıma ait oyuncuların, belirlenen geçerli üniformalar dışında, rakip takımı andıracak üniforma veya aksesuar giymesi / takması kesinlikle yasaktır. Unutulmamalıdır ki, bu tip durumlarda “yanlış uniforma veya aksesuar” takan kişiler fazlaca “dost ateşi” ne maruz kalmaktadır. Bu nedenle, katılımcıların veya takımların, biletlerini satın aldıkları sırada, aşağıda belirtilen üniformalara uygun takıma kayıt yaptırması, ileride yaşanacak karışıklıkları engelleyecektir. Takımına uygun olmayan üniforma ile oyuna katıldığı tespit edilen oyuncular, öncelikli olarak sözlü bir şekilde uyarılacak, üzerlerindeki üniformanın ve / veya aksesuarların en kısa sürede takımına uygun olacak şekilde değiştirmesi istenecek ve katılımcı numaraları kaydedilecektir. Aynı durumun ikinci kez yaşanması durumunda ise, ilgili kişi veya kişiler etkinlikten men edilecektir. Bu etkinlik bir mil-sim etkinliği olduğu için, takımın teması gereği bile olsa, mavi kot pantolon (blue jeans), eşofman, spor ayakkabı, günlük sivil veya spor kıyafetlerin giyilmesi kesinlikle yasaktır. Oyuna uygun kıyafet giymediği tespit edilen oyuncular, öncelikli olarak sözlü bir şekilde uyarılacak, üzerlerindeki üniformanın ve / veya aksesuarların en kısa sürede takımına uygun olacak şekilde değiştirmesi istenecek ve katılımcı numaraları kaydedilecektir. Aynı durumun ikinci kez yaşanması durumunda ise, ilgili kişi veya kişiler etkinlikten men edilecektir. Organizasyon ve oyun süresince Türk ordusuna ait rütbe, işaret, nişan ve patchlerinin kullanılması, yasalar gereği yasaktır.
9Keskin Nişancılar
Her iki takımda yer alacak keskin nişancılar, bolt action replika kullanmak şartıyla, ghillie suit giyebilir. Ancak bolt action replika kullanmak isteyen oyuncuların, ghillie suit giymesi zorunlu değildir. Semi sniper, DMR veya diğer tip replika kullanan oyuncular ghillie suit giyemez. Bolt action replika kullanacak oyuncuların, replikasının üzerinde yeterli uzun mesafeli dürbün olması zorunludur. Keskin nişancıların, ikinci replika olarak M4, AK, MP5, Uzi, Scorpion vb. replikaları taşıması yasaktır.
10Komuta Kademesi
Oyuna katılacak takımlar kendi komuta kademesini oluşturmadan önce, organizasyon komuta kademesinin temelini oluşturması için, komutan ve sorumlularını gönüllülerden seçecektir. Komuta sistemi ile ilgili gerekli duyurular ileri tarihlerde daha detaylı yapılacaktır. Her oyuncu, grup başındaki komuta sorumlusu olan kişinin verdiği görev ve emirlere uymak zorundadır. Hiçbir oyuncu bireysel olarak hareket etmemeli veya kendi isteği doğrultusunda takımından bağımsız olarak göreve çıkmamalıdır.

1Güvenli Mesafe, Replika Namlu Çıkış Hızı Limitleri ve Genel Atış Kuralları
Oyun başlamadan önce katılımcıların, hangi replika veya replikalar ile oynayacaklarını seçmesi ve hız ölçüm istasyonunda replikasının namlu çıkış hızını organizasyon yetkililerine ölçtürmeli ve kaydettirmelidir. Ölçümler sonrasında, aşağıdaki tabloda özetlenen namlu çıkış hızına uygun kategoriye göre, replika üzerine renkli bant yapıştırılacaktır. Katılımcıların yapıştırılan bantları oyun süresince çıkarması yasaktır. Teorik olarak her katılımcı istediği sayıda replika ile oyuna katılabilir. Bununla birlikte, oyun sırasında yapılabilecek kontrollerde, ölçüm yaptırılmamış bir replika ile oynadığı tespit edilen veya replika üzerindeki renkli bandı çıkardığı tespit edilen kişiler, derhal oyundan men edilecektir. Hız ölçümlerinde, organizasyon yetkilileri tarafından sağlanacak, 0.20 g, 0,25 g. ve 0,28 g. BB kullanılacaktır. Bu nedenle, oyuncuların ölçüm istasyonlarına, replika besleme üniteleri boş olarak gelmeleri gerekmektedir. Replikalara ait namlu çıkış hızı, güvenli atış mesafesi, atış şekli ve sınıfların özetlendiği tablo aşağıdaki gibidir. Replikalar ile nişan almadan veya saklanılan siperden vücüdunun bir kısmını çıkarmadan atış yapmak, duşlama tipi (spray and pray) atış yapmak, mil-sim ruhuna aykırı olup, kesinlikle yasaktır. Ağır makineli replika kullanan atış destek oyuncularınında da bu kurala uyması zorunludur. Oyun içerisinde, HPA tipi, minigun–microgun türü replikanın kullanılması yasaktır.
2Cephane Kuralları
Her oyuncunun üzerinde, tek seferde, 1000 BB taşıma hakkı vardır. Bu BB lerin, 600 adedinin besleme ünitelerinde, 400 adedinin ise yanında yedekte olacak şekilde taşınması gerekmektedir. LMG ve destek gurubu tipi replika ile katılan oyuncuların, üzerlerinde tek seferde taşıyabilecekleri BB limiti 7500 adet olup, bunun 5000 adedi tamburda, 2500 adedinin yedek olarak yanlarında taşımaları gerekmektedir. Oyuna “HI-CAP” olarak tabir edilen yüksek kapasiteli (örneğin, tek seferde 300 BB kapasitesine sahip) şarjörlerin taşınması, mil-sim kurallarına uygun olmayacağı için, kullanılmaması önerilir. "HI-CAP" şarjörleri olanın yarısına kadar bb doldrumaları rica olunur. Bunun haricinde, oyunda düşük kapasiteli (LOW-CAP) veya orta kapasiteli (en fazla 100 bb kapasiteli MID-CAP) şarjörler kullanılabilir. Oyun içerisinde yapılacak rastgele denetimlerde, üzerinde HI-CAP tam dolu olarak taşıdığı tespit edilen kişiler, öncelikli olarak sözlü bir şekilde uyarılacak ve katılımcı numaraları kaydedilecektir. Aynı durumun ikinci kez yaşanması durumunda ise, ilgili kişi veya kişiler etkinlikten men edilecektir.
3Mayınlı Sahalar
Oyun sahası içerisinde, senaryo gereği “mayınlı” alanlar olacak ve bu bölgeler, oyuncuların rahatlıkla farkedebilmesi için sık aralıklar ile yerleştirilecek, uyarıcı levhalar ile işaretlenecektir. Oyuncuların mayınlı alandan geçmesi yasak olup, herhangi bir şekilde mayınları “deaktive” etmek gibi bir durum olmayacaktır. Kasten ya da kazara mayınlı alandan geçen oyuncular doğrudan ölmüş sayılacak ve yeniden canlanmak için karargâha döneceklerdir.
4Hava saldırısı ve Topçu Atış Desteği
Senaryo ve kurguya göre, ele geçirilecek bazı bölgelerde, hava saldırısı veya topçu atış desteği gibi taktiksel avantaj sağlayıcı unsurlar olacaktır. Bu unsurların nasıl ve ne şekilde kullanılacağı ile ilgili bilgiler ileri tarihlerde, takımların komuta kademesiyle paylaşılacaktır.
5Patlayıcılar
Oyun alanı içerisinde, her türlü ateşli (torpil, sis bombası, ses bombası) ve pyroteknik patlayıcıların kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu tip tehlikeli maddeleri üzerinde taşıyan veya kullanan kişiler tespit edildiklerinde koşulsuz bir şekilde organizasyondan men edilecek ve alandan uzaklaştırılacaktır.
6Lazer İşaretleyiciler
Oyun sırasında replikaların üzerinde veya oyuncuların yanlarında, göze veya deriye tutulduğu zaman hasar yaratabilecek her türlü lazer işaretleyicinin kullanılması kesinlikle yasaktır. Oyun öncesinde ve / veya oyun sırasında yapılacak rasgele kontrollerde, bu tip aksesuarların tespit edilmesi durumunda, kullanan veya taşıyan kişiler, öncelikli olarak sözlü bir şekilde uyarılarak lazer işaretleyicilerin çıkarılması istenecek ve katılımcı numaraları kaydedilecektir. Lazer işaretleyiciyi taşıdığı veya kullandığı ikinci kez tespit edilen kişiler, koşulsuz bir şekilde organizasyondan men edilecek ve alandan uzaklaştırılacaktır. Bu nedenle, görsellik için bile olsa, oyun alanına lazer özelliği bulunan aksesuarların getirilmemesi gerekmektedir. Lazer işaretleyici görünümündeki replika batarya kutuları, bu kural dahilinde olmadığı için, replikaların üzerinde veya oyuncunun yanında bulunabilir.
7İnsansız Hava Araçları (Drone)
Oyun boyunca, rakip takımın yerini belirleme veya alan gözetlemesi yapmak için insansız hava araçlarının (drone) kullanılması yasaktır. Etkinlik alanı içerisinde bulunduğundan, insansız hava araçlarının yabani kuşlara zarar verme olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle, oyun içerisinde insansız hava aracı kullandığı tespit edilen kişi veya kişiler, öncelikli olarak sözlü bir şekilde uyarılacak ve katılımcı numaraları kaydedilecektir. İnsansız hava aracı kullanıldığının, ikinci kez tespit edilmesi durumunda ise, ilgili kişi veya kişiler etkinlikten men edilecektir. Belirtilen yasaklamalara rağmen, oyun alanına getirilmiş olan insansız hava araçlarında oluşabilecek her türlü hasarlardan veya kayıplardan, organizasyon sorumlu olmayacaktır.

Siz de Takımımıza
Katılmak İsterseniz
Bize Ulaşmanız Yeterlidir...